Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

NTM-centralen vid Egentliga Finland förbättrar färjetrafikens servicenivå vid några färjelägen (NTM-centralen vid Egentliga Finland)

NTM-centralen som ansvarar för skärgårdstrafiken förbättrar färjetrafikens servicenivå vid Pargas, Nagu, Nagu-Korpo, Gustavs-Iniö och Kasnäs-Hitis genom att beställa tilläggstrafik. Upphöjningen av servicenivån har gjorts på basis av väganvändarrespons och trafikuppföljning. NTM-centralen samlar ständigt in information på förmedlingsförmågans tillräcklighet enligt färjeläge och strävar efter att svara på efterfrågan och utveckla färjetrafiken som en del av ett fungerande trafiksystem.

Pargas-Nagu

Enligt erfarenheterna från midsommaren i fjol kan man konstatera att tilläggskapaciteten som Elektra infört inte räckte till att svara på säsongens trafikefterfråga, utan tilläggskapacitet från en tredje färja krävs för att svara på efterfrågans höjdpunkt. Under avtalsåren 2019–2020 förbättras färjelägets servicenivå genom att öka på kapaciteten och trafikera med tre färjor (Elektra, Sterna, Falco) i stället för två (Elektra, Sterna) under midsommarveckan på torsdagen före midsommar, midsommarafton och söndagen efter midsommaren. Trafiken är enligt tidigare års erfarenheter mycket livlig även under påsken, så samtidigt beslöt man att förbättra påsktrafikens förmedlingsförmåga genom att trafikera med tre färjor under påskveckan på torsdagen och annandag påsk (måndag).

Nagu-Korpo

NTM-centralen har förbättrat förmedlingsförmågan vid Korpo-Norrskata-Houtskär och Pargas-Nagu färjelägen, vilket har gjort Nagu-Korpo färjeläget till en flaskhals för Skärgårdsvägen. Vid färjeläget har man trafikerat med två färjor dagligen under tiden mellan måndagen efter midsommar till slutet av juli samt torsdagen och fredagen före midsommar och midsommarsöndagen. Förra året försökte man underlätta färjelägets flaskhals genom att beställa två trafikerande färjor på fredagar och söndagar under hela sommaren, alltså från början av juni till slutet av augusti. Detta var ändå inte en tillräcklig åtgärd för att underlätta flaskhalsen eftersom trafiken var riklig redan i maj och ända fram till september. Under avtalsåren 2019–2022 kommer man att trafikera med två färjor på fredagar och söndagar (Prostvik 1 och Nagu 2) mellan 1.5–30.9.

Därtill utreder NTM-centralen möjligheter för att utveckla färjeläget under en längre tidsperiod. För närvarande planeras strandändringar som skulle möjliggöra trafik med en större färja.

Gustavs-Iniö

Gustavs-Iniö färjelägets utmaning har särskilt varit kapacitetens otillräcklighet för returtrafiken under veckosluten i oktober. Returtrafiken under veckoslut har redan tidigare underlättats genom att köra 5 turer från början av april till slutet av september. Nu förbättras färjelägets servicenivå genom att införa en tur- och returresa till söndagarna i oktober under avtalsåren 2019–2022. Så trafikerar man även i oktober med 5 turer på söndagar. Tilläggsturen kommer att placeras i söndag eftermiddag.

Kasnäs-Hitis

Trafikeringskapaciteten vid Kasnäs-Hitis färjeläge har haft brister både i turisttrafiken och de lokala invånarnas ärendeuträttningstrafik. De största bristerna har visat sig vara i veckoslutstrafiken. Färjelägets servicenivå förbättras under avtalsåren 2019–2022 så omfattande som möjligt enligt arbetstidslagstiftningen. Under 1.5–30.9 införs en tur- och returresa i tidtabellen må-to, to-sö.

Ytterligare information: NTM-centralen vid Egentliga Finland, vägingenjör Tapani Jaakkola, 0295 022 791


Regional information