Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Varsinais-Suomen alueen pohjavesialueiden tarkistustyö on loppusuoralla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen alueella sijaitsevien pohjavesialueiden kartoitus ja luokitustyötä on tehty vuodesta 2016 lähtien ja työ on edennyt aikataulussa. Viimeinen kuulemiskierros pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista alkaa Salossa tammikuussa 2019, jonka jälkeen kaikki tiedot muutoksista tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämiin ympäristöhallinnon järjestelmiin.

Viimeisenä tarkistuksessa on Salo, jossa sijaitsee lukumäärällisesti eniten pohjavesialueita. Varsinais-Suomen ELY-keskus on tarkistanut alueella yhteensä 88 pohjavesialuetta ja suunnitelma tulevista muutoksista on ollut kommentoitavana kunnassa syksyn 2018 aikana. Kuuleminen Salon pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista on käynnissä 21.1.2019-22.2.2019 välisenä aikana.

Kuulemisen jälkeen pohjavesialueiden tarkistetut tiedot ovat kaikkien saatavilla Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelussa. Lisäksi ajantasaiset pohjavesialueiden rajaukset päivittyvät valtakunnallisiin paikkatietoaineistoihin kevään aikana ja niitä pääsee tarkastelemaan esimerkiksi Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-palvelussa tai ympäristöhallinnon Karpalo-karttapalvelussa.

Uudessa luokituksessa huomioidaan sekä vedenottotarve että suojeltavat ekosysteemit

Pohjavesialueet ovat tärkeitä vedenottoalueita. Pohjavesialueluokituksessa pohjavesialueet luokitellaankin vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden mukaan 1- ja 2-luokkiin. 1-luokan pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavettä käytetään yhdyskunnan vedenhankintaan tai yli 50 ihmisen tarpeisiin. 2-luokan alue taas on 1-luokan mukaiseen vedenhankintakäyttöön soveltuva alue, jolla ei kuitenkaan toistaiseksi ole suunnitelmia merkittävästä vedenotosta.

Pohjavesialueiden pohjavedestä hyötyvät ihmisten lisäksi myös monet luontokohteet. Esimerkiksi lähteiköt ja lähdesuot tarvitsevat pohjavettä säilyäkseen elinvoimaisina. Uudessa pohjavesialueluokituksessa merkittäviä, pohjavesivaikutteisia ja jo olemassa olevan lainsäädännön nojalla suojeltuja luontokohteita ylläpitävät pohjavesialueet saavat arvokkaista ekosysteemeistä kertovan E-merkinnän. E-luokan pohjavesialue voi olla samaan aikaan myös vedenhankintaan soveltuva alue, ja tällöin kyseessä on 1E- tai 2E-luokan pohjavesialue. Varsinais-Suomen alueella on yhteensä 36 merkittäväksi katsottua pohjavedestä riippuvaista lähteikköä tai muuta arvokasta ekosysteemiä. 19 näistä sijaitsee Salon alueella.

Varsinais-Suomen ELY-keskus jatkaa pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitustyötä vuoden 2019 aikana vielä Satakunnan alueella seitsemän kunnan alueella. Ajantasainen aikataulu tarkistustyöstä on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla (ymparisto.fi), mistä löytyvät myöskin kuulemisissa käytettävät sähköiset aineistot.
 

Lisätietoa:

Pohjavesialueet - Varsinais-Suomi
www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Varsinais-Suomen ELY-keskus

KARPALO-palvelu
www.syke.fi > Avoin tieto > Karttapalvelut (valitse) KARPALO karttapalvelu.
Karttapalvelussa pohjavesialueet saa näkyviin: Aineistot > Lisää aineisto > (lisää) Pohjavesialueet
 

Suunnittelija Hanna Uusitalo, puh. 050 396 0202,
hanna.uusitalo[at]ely-keskus.fi

Ylitarkastaja Maria Mäkinen, puh. 0295 022 913,
maria.k.makinen[at]ely-keskus.fi


Regional information