Navigeringsmeny

Regional information

Många ansökningar i Egentliga Finland men ingen rusch (Egentliga Finland)

"Till NTM-centralen i Egentliga Finland har det redan inkommit 40 ansökningar om temporärt stöd till företag på landsbygden och jordbruket. Ansökningarna fördelar sig rätt jämnt mellan landsbygds- och jordbruksföretag. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin syns inom förvånansvärt många olika branscher och produktionsområden - gemensamt för ansökningarna är närmast att orderböckerna står tomma och försäljningsmöjligheterna har inskränkts. Stödet är 80 %, men högst 10 000 euro, av nödvändiga utgifter som säkerställer att företaget kan fortsätta med sin verksamhet. Att påvisa marknadsstörningen och redovisa kostnaderna har varit krävande för de sökande när de fyllt i ansökan. Vi har ändå kunnat börja fatta beslut på ansökningarna och beviljade stöd betalas omedelbart ut utan separat betalningsansökan", berättar Egentliga Finlands NTM-centrals finansierings- och byggexpert Antti Jaatinen som leder det team vid enheten för landsbygdstjänster som sammansatts för att behandla ansökningarna om temporärt stöd till landsbygdsföretag och jordbruket.

Rätt stora skillnader i antalet ansökningar mellan områdena

Åtminstone nu i det inledande skedet är det rätt stora skillnader i antalet ansökningar mellan områdena. Mest ansökningar om temporärt stöd till företag på landsbygden och primärproduktion har kommit från områdena för NTM-centralerna i Österbotten och Egentliga Finland. Det verkar ändå inte uppstå några längre köer i behandlingen och även utbetalningarna har kommit snabbt igång. Temporärt stöd till företag på landsbygden har bl.a. beviljats till en osttillverkare och ett ridstall som är kopplat till en gård. Temporärt stöd till primärproduktionen har t.ex. beviljats en gård som säljer potatis direkt till restauranger.

Även aktörer inom fiskerisektorn understöds med nationella åtgärder. Avsikten med stödet är att trygga företagens likviditet och stödet är högst 10 000 euro. Aktörerna inom fiskerisektorn har varit försiktiga till en början, men utgående från de preliminära förfrågningarna förväntas ändå många ansökningar. På riksnivå har det under den första veckan inkommit ett fyrtiotal ansökningar och de fördelar sig jämnt mellan de tre NTM-centraler som sköter fiskeriärenden. NTM-centralerna står beredda att behandla ansökningarna snabbt.

En omsorgsfullt ifylld ansökan gör behandlingen snabbare

NTM-centralerna vill påminna om att det lönar sig att fylla i ansökan så omsorgsfullt som möjligt. Behandlingen går snabbare, om det inte behövs några tilläggsuppgifter. Råd för hur man fyller i ansökan ges av NTM-centralernas riksomfattande rådgivningstelefon (NTM-centralernas telefontjänst, vardagar kl. 9-15, tfn 0295 024 800). Företag i Egentliga Finland betjänas också av en rådgivningsorganisation (på finska) som består av företagsutvecklingscentralerna och kommunernas företagsexperter på vårt område.

Vi informerar om behandlingssituationen på våra webbsidor och i våra sociala medier. 

Ytterligare upplysningar:

Antti Jaatinen, finansierings- och byggexpert
antti.jaatinen@ntm-centralen.fi 
tfn 0295 023 016

Timo Metsä-Tokila, direktör för näringsansvarsområdet
timo.metsa-tokila@ntm-centralen.fi
tfn 0295 022 615

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)