Navigeringsmeny
Vattensituationen - ingressi

Vattensituationen

NTM-centralerna följer vattenståndet i sjöarna och vattendragen samt vattnets kvalitet i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). NTM-centralerna styr och utvecklar regleringen av sjöarna och vattendragen.

Information om vattensituationen:


Regional information


Regional information

Vattensituationen - Egentliga Finland och Satakunta

NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta

NTM-centralen i Egentliga Finland följer upp vattenståndet och förändringar i vattenkvaliteten. NTM-centralen styr regleringen av vattendragen enligt väderprognoserna och följer hur översvämningssituationer utvecklas.

För att övervaka och reglera vattensituationen använder man Finlands miljöcentrals system för vattendragsmodeller. Med hjälp av systemet kan man kontrollera vattensituationen i ett avrinningsområde och hur den utvecklas. De viktigaste prognoserna och andra beräkningsresultat från vattendragsmodellen finns på miljöförvaltningens webbplats. 

Information om den aktuella vattensituationen hittar du på miljo.fi:

Kontaktpersoner hos NTM-centralen i Egentliga Finland för översvämningsärenden:

  • Enhetschef Juha-Pekka Triipponen, 0295 022 953

NTM-centralens växel 0295 022 500, öppen vardagar kl. 8.00 - 16.15.