Navigeringsmeny
Yrityksen kansainvälistyminen - Verkostoitumispalvelut sv

Nätverkstjänster

Internationalisering kräver affärspartner. Nätverket Team Finland hjälper företag att hitta en partner för antingen affärsverksamhet eller forskning. I vissa länder behövs statens hjälp för att öppna dörren för företag. Nätverket Team Finland ute i världen hjälper till med myndighetskontakter och ger stöd i att skapa kontakter.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network är en del av europeiska kommissionens nätverk för stöd till företag och är verksamt i ungefär 50 länder och omfattar över 3 000 experter. I Finland är EEN en del av Business Finlands tjänster. Enterprise Europe Network erbjuder rådgivning och företagssamarbetstjänster för små och medelstora företag, universitet och forskningsinstitut för internationalisering och i ärenden som rör EU:s inre marknad. Därtill erbjuds stöd för små och medelstora företag i internationella teknologiöverföringsprojekt, från fastställandet av teknologibehovet till undertecknandet av samarbetsavtalen. Tjänsten står till alla NTM‑centralers kunders förfogande.


Regional information