Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Vapaaehtoinen METSO-metsiensuojelu on edelleen metsänomistajien suosiossa (Pohjois-Savo)

Maanomistajat ovat voineet tarjota metsäalueitaan suojeltavaksi vapaaehtoisesti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman, METSOn kautta. Pohjois-Savossa METSO-ohjelman puitteissa suojeltiin vuonna 2018 yhteensä 583 hehtaaria metsäalueita 54:lla eri kiinteistöllä. Verottomia rauhoituskorvauksia ja kauppahintoja maksettiin n. 2,82 miljoonaa euroa. Suurimmat kohteet olivat Rautavaaran Silmäsuo 123 hehtaaria, Vieremän Linnaharju 72 hehtaaria sekä Pielaveden Lantereensuo 76 hehtaaria.

– METSO-ohjelmalla menee Pohjois-Savossa erittäin hyvin. Olemme valtakunnallisesti kärkisijoilla METSOn toteutuksessa, metsänhoitaja Marko Haavisto Pohjois-Savon ELY-keskuksesta kertoo.

Pohjois-Savon ELY-keskus on vuosina 2005-2018 suojellut yhteensä 369 metsäaluetta, jotka ovat yhteispinta-alaltaan 4 674 hehtaaria.  Tavoite 6 600 hehtaaria saavutetaan näillä näkymin vuoden 2022 aikana.

Suojeltujen kohteiden keskimääräinen pinta-ala on ollut noin 13 hehtaaria. METSOssa on suojeltu sadankin hehtaarin laajuisia metsäalueita, mutta myös pienempiä, muutaman hehtaarin metsiköitä. Maanomistajille on maksettu Pohjois-Savossa METSO-suojelusta verovapaita korvauksia kaikkiaan 26,45 miljoonaa euroa.

Maanomistajia pyydetään tarjoamaan kohteitaan suojeluun edelleen, jotta metsien monimuotoisuutta saataisiin turvattua. ELY-keskus toteuttaa pysyvää suojelua, kun taas Suomen Metsäkeskus tekee määräaikaisia ympäristötukisopimuksia pienialaisempiin metsälakikohteisiin.

METSO-ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja sitä kautta mahdollistaa lajien ja luontotyyppien säilyminen myös tulevaisuudessa.

Pohjois-Savon ELY-keskus toteuttaa myös valtakunnallisia luonnonsuojeluohjelmia, kuten lintuvesien suojeluohjelmaa ja Natura-verkostoa. Näitä luonnonsuojeluohjelmia on vielä toteuttamatta n. 600 hehtaaria, joista lintuvesiä on vajaa puolet.

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskuksen METSO-vastaavat
metsänhoitaja Marko Haavisto, marko.haavisto(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 798
luonnonsuojelun ylitarkastaja Anne Grönlund, anne.gronlund(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 779
 


Regional information