Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Vapaaehtoinen luonnonsuojelu kiinnostaa maanomistajia Keski-Suomessa (Keski-Suomi)

Keski-Suomeen yli 600 hehtaaria uusia suojelualuieita

Viime vuonna Keski-Suomessa suojeltiin vapaaehtoisesti 600 hehtaaria, josta metsiensuojeluohjelma METSOn kohteina 551 ha ja SUOMI100 kampanjan kohteina 49 hehtaaria. Lisäksi suojeltiin Natura 2000 -verkoston ja kansallisten suojeluohjelmien kohteita 11 hehtaaria.

Metso-ohjelman kohteista ELY-keskus hankki valtiolle 315 hehtaaria ja pysyviä yksityismaan suojelukohteita perustetiin 222 hehtaarille, lisäksi 20 vuoden määräaikaisia suojelusopimuksia tehtiin 14 hehtaarille. Rahaa suojeluun käytettiin maakunnassa lähes 2 milj. €.  Metso-ohjelmalla on suojeltu nyt maakunnassa kaikkiaan 6000 hehtaaria.

Merkittävin suojeltu alue viime vuonna oli Viitasaaren itäreunalla Vuorijärven ympäristössä sijaitseva 109 ha:n laajuinen Teirijärven tila. Sen ansiosta Viitasaarella suojeltiin eniten, kaikkiaan 184 hehtaaria. Teirijärvi on pääosin vanhojen männiköiden ja suolaikkujen mosaiikkia. Alue on runsaslahopuustoista kangasmetsää, jossa on lisäksi soita, pienvesiä ja louhikoita.

Jyväskylässä Metso-ohjelman kohteita suojeltiin 79 ha, joista merkittävimmät olivat Tuohikotasen ja Iilijärven alueen suojeluratkaisut.

Keuruulla, Multialla ja Saarijärvellä suojeltiin noin 50 ha kussakin. Keuruulla merkittävin kohde oli kaupungin omistama Päijänteenmäki, joka on pääosin vanhaa runsaslahopuustoista kangasmetsää. Multialla seurakunta myi valtiolle 35 ha vanhoja metsiä. Saarijärvellä rauhoitettiin Finsilva Oy:n omistama suoalue, joka sisältyy EU:n rahoittamaan Freshabit LIFE-hankkeeseen. Jämsässä suojeltiin noin 35 hehtaaria pääasiassa monimuotoisuudelle merkittäviä vanhoja metsiä, joihin sisältyy myös pienvesien lähimetsiä.

Metsiensuojeluohjelma METSO saanee näillä näkymin jatkoa vuoteen 2025 saakka.

Liite kuva:  Teirijärvi, Viitasaari

Lisätietoja:
Luonnonvarayksikön päällikkö Risto Kujala,  p. 0295 024 765
Biologi Tomi Hakkari, p. 0295 024 731


Regional information