Navigeringsmeny

Regional information

Broreparationer orsakar ändringar för trafiken på väg 152 vid Nissbacka i Vanda (Nyland)

Renoveringen av Sibbo korsningsbro som inleds i slutet av juni medför förändringar trafikarrangemangen på vägen 152 över Gamla Lahtisvägen (vägnr140) vid Nissbacka i Vanda. Broreparationerna slutförs i sin helhet fram till slutet av oktober.

En grundlig renovering av korsningsbron på Sibbovägen i Vanda inleds i juni 2020. Brons vattenisoleringar, räcken och beläggningar förnyas och kantbalkarna iståndsätts. Arbetet på körbanan slutförs i oktober 2020.

På korsningsbron på Sibbovägen används under kantbalksarbetet ett körfält i båda körriktningarna. Gång- och cykeltrafiken cirkuleras via gatunätet. Hastighetsbegränsningen vid byggplatsen under kantbalksskedet är 30 km/h på grund av avsmalningen av körfälten.

När ytbeläggningarna förnyas är hastighetsbegränsningen 30 km/h och endast ett körfält och en gång- och cykelled är i bruk. Under ytbeläggningsskedet finns trafikljus för ena körfilen på bron.

Kartlänk till broplatsen

Byggherre är NTM-centralen i Sydöstra Finland. Som entreprenör fungerar Otera Oy och för tillsynen ansvarar Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

Mer information:

Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Sydöstra Finland, 0295 021 338
Ansvarig arbetsledare Timo Aaltonen, Oteran Oy, 050 535 2986
Tillsynskonsult Timo Kanto, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, 050 512 5950

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)