Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Två nya skyddsområden vid Gammelstadsviken (Nyland)

NTM-centralen i Nyland har på ansökan av Helsingfors stad inrättat två nya naturskyddsområden vid Gammelstadsviken. Gammelstadsviken är ett internationellt betydande fågelskyddsområde nära Vik. Områdena som inrättas nu kompletterar den befintliga helheten.

Borgnäsets klibbalslund är ett mycket frodigt område där man funnit bland annat 52 tick- och 102 skinnsvampsarter. Antalen är de högsta som undersökts i Finland. En del av dem är hotade. Skogen i Mölylä är i huvudsak grandominerad och i den äldsta delen finns rätt gott om murkna träd.

I Borgnäs har man under många år observerat vitryggig hackspett och pungmes. Skogen i Mölylä har klassificerats som ett lokalt värdefullt läderlappsområde. I området har observerats bl.a. nordisk fladdermus, vattenfladdermus och mustaschfladdermus.

Borgnäs. Kuva: Helsingfors stad/Pira Cousin.


Regional information