Navigeringsmeny

Regional information

Valvontaviranomainen antoi hallintopakkopäätöksen Kajaanin Romun Saunakankaan laitokselle (Kainuu)

Kainuun ELY-keskus on antanut 25.6.2020 Kajaanin Romu Oy:lle hallintopakkopäätöksen, jossa yhtiö on velvoitettu saattamaan käsittelylaitos ympäristöluvan mukaiseen tilaan.

Hallintopakkopäätöksessä on edellytetty jätteiden varastointimäärien jaksottaista vähentämistä ja ympäristöluvan mukaisen tilan saavuttamista jätteiden varastointimäärien osalta vuoden 2025 loppuun mennessä. Hallintopakkopäätöstä on tehostettu vuosittain tarkasteltavalla 100 000 euron uhkasakolla.

Hallintopakkopäätöksessä Kajaanin Romu Oy:tä on velvoitettu myös lisäämään laitosalueelta purkautuvien hulevesien tarkkailua, selvittämään jätteiden vientiä ulkomaille hyväksyttyyn loppukäsittelyyn tai energiahyödyntämiseen sekä selvittämään fluff-jätekasojen suojausta ympäristön pilaantumisen riskin ehkäisemiseksi.

Kainuun ELY-keskus valvoo Kajaanin Romu Oy:n Saunakankaan eli Majasaaren käsittelylaitoksen ympäristölupaa. Laitoksessa vastaanotetaan ja käsitellään jätteitä. Päätoimiala on metalliromun murskaus. Käsittelylaitoksella on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 12.5.2017 myöntämä ympäristölupa. Laitos edellyttää ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, koska kyseessä on jätteiden ammattimainen ja laitosmainen käsittely.

Kajaanin Romun Saunakankaan käsittelylaitos on ympäristöluvan vastaisessa tilassa. Jätteiden, etenkin fluff-jätteen, varastointimäärät ylittävät ympäristöluvan salliman tason. Fluff-jätteellä tarkoitetaan metalliromun mekaanisessa käsittelyssä syntyviä seula-alitteita. Kaikkien laitoksella varastoitujen jätteiden yhteismäärä oli 98 462 tonnia vuoden 2019 lopussa, kun ympäristöluvan sallima jätteiden varastoinnin enimmäismäärää on 54 830 tonnia.

Linkki hallintopakkopäätökseen: Hallintopakkopäätös Kajaanin Romulle 2020 (pdf)

Lisätietoja: 

Ympäristöasiantuntija Tatu Turunen, Kainuun ELY-keskus, p. 0295 023 892, tatu.turunen(at)ely-keskus.fi

Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Sari Myllyoja, Kainuun ELY-keskus, p. 0295 023 833, sari.myllyoja(at)ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)