Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter kan beviljas till fullt belopp

I december och januari kunde gårdar med tillfälliga betalningssvårigheter ansöka om statsborgen för lån med syftet att förbättra gårdens likviditet. Inom den utsatta tiden kom det in 487 borgensansökningar som gällde det sammanlagda lånebeloppet 41 miljoner euro.

Det 160 miljoner euro stora anslag som reserverats för ändamålet räcker, och borgen kan beviljas fullt ut. NTM-centralerna börjar fatta beslut om beviljande av borgen den 20 februari och fattar besluten så snart som möjligt i februari–april. 

Läs mera:


Regional information