Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Valtionavustusten maksajataho muuttuu vuoden alusta

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen KEHA-keskuksen eli ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen toimivallan laajentamisesta. Esityksen mukaan eräät ELY-keskusten myöntämät liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen valtioavustusten maksatustehtävät keskitetään KEHA-keskukseen.

Esityksessä ehdotetaan myös, että siviilipalveluskeskus siirretään hallinnollisesti KEHA-keskuksen osaksi. Hallinnollisella siirrolla ei ole vaikutusta siviilipalveluksen suorittamiseen eikä siviilipalvelusvelvollisten asemaan.

ELY-keskusten valtionavustusasiakkaat sen sijaan asioivat siirrettävien avustusten osalta jatkossa sekä avustuksen myöntävän ELY-keskuksen että avustukset maksavan KEHA-keskuksen kanssa.

Lue lisää:

 

 


Regional information