Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Statsbidrag kan sökas för verkställande av regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram, ungdomsverkstäder och integrering av invandrare med hjälp av idrott

Undervisnings- och kulturministeriets statsbidrag för verkställande av regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram, ungdomsverkstäder och integrering av invandrare med hjälp av idrott kan sökas. Statsbidragen beviljas, om riksdagen anvisar ett anslag för ändamålet i statsbudgeten för 2014.

Läs mera från undervisnings- och kulturministeriets webbplats (okm.fi):

 


Regional information