Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Statsbidrag för enskilda vägar 2016

NTM-centralen beviljar statsbidrag enligt lagen om enskilda vägar efter prövning. Bidrag kan beviljas för förbättringsprojekt för reparation av skador och konstruktioner på vägen samt för specialobjekt som underhåll av färjor. Bidrag beviljas inom ramen för de årliga anslagen. Enligt statsbudgeten är anslaget för statsbidrag för enskilda vägar 2016 åtta miljoner euro.

Statens bidragsandel i fråga om specialobjekt har justerats för 2016. År 2016 är bidragets maximibelopp 65 procent av de godtagbara faktiska kostnaderna (år 2015 var bidragets maximibelopp 80 %). Genom att ändra bidragsnivån söker man kostnadseffektivitet och säkerställer en ändamålsenlig nivå på bidragsverksamheten.

I praktiken inverkar detta redan på våren på de förskott som betalas 2016. En ändring av bidragets maximibelopp gäller alla specialobjekt på enskilda vägar (färjor, vintervägar och broar som nedmonteras) i hela landet.

Läs mera:

 

 


Regional information