Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Statsunderstöd för produktutveckling inom kulturturism kan ansökas

Statsunderstödet är avsett för aktörer inom konst och kultur med utvecklingsprojekt inom kulturturism. Bidraget ansluter sig till regeringsprogrammets mål att främja entreprenörskap inom kultur och uppkomsten av arbetsplatser inom de kreativa branscherna. Ett annat mål är att främja kulturexporten. Ansökningstiden går ut 30.1.2015.

Läs mera:

 


Regional information