Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Ont om statsmedel för förbättring av enskilda vägar

För i år har beviljats åtta miljoner euro i statsbidrag för enskilda vägar i hela landet. Statsbidragen har minskat betydligt under de senaste åren. Det här har kommit fram bland annat som en stramare prioritering av ansökningar som lämnats av väglag som sökt bidrag, till en del även som längre behandlingstider och för mången även som avslagsbeslut.

År 2013 uppgick antalet projekt som fått statsbidrag till cirka 250. Med årets anslag kommer antalet att minska ytterligare. Allt flera ansökningar från väglag för grundförbättring av väg kommer att få ett avslagsbeslut på grund av att anslagen inte räcker till. Ännu för några år sedan var antalet förbättringsprojekt som fått bidrag mer än tre gånger fler än i fjol.

NTM-centralen påminner väglag som haft en ansökan om förbättring anhängig och väglag som planerar nya projekt om att situationen för anslag är mycket dålig. I fråga om bidrag prioriteras de mest akuta behoven av att förbättra vägar för att hålla dem i körbart skick. Sådana projekt är

  • förbättring av broar, rörbroar och stora trumprojekt och
  • översvämningsskador och mycket svåra menföresställen.

Många mer typiska behov att förbättra vägar, som i och för sig också är motiverade, blir nu utan statsbidrag.

Statsrådets avslutade ramförhandlingar innebar nedskärningar också i trafikanslagen. Ramnivån för 2015 gällande statsbidrag till enskilda vägar är 3 miljoner euro.

NTM-centralerna beviljar statsbidrag enligt lagen om enskilda vägar enligt prövning och de är avsedda för projekt för förbättring av enskilda vägar och för underhåll av specialobjekt såsom färjor.

 

Ytterligare information om ansökningsförfaranden:

För ytterligare upplysningar:

  • Vägingenjör Jukka Lyytinen, NTM-centralen i Mellersta Finland, tfn 0295 024 701

Regional information