Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Statens program för integrationsfrämjande fastställer prioriteringarna för integrationsfrämjandet de kommande åren

I statens program för integrationsfrämjande anges prioriteringar, mål, ansvar och resurser för integrationsfrämjandet för åren 2016–2019. Statens program för integrationsfrämjande fokuserar på fyra målområden, som grundar sig på regeringsprogrammet. Regeringen godkände programmet den 8 september 2016.

Målet med statens program för integrationsfrämjande är att främja likabehandling och göra invandrarnas kunnande till en tillgång för det finländska samhället. Genom en effektiv början på integrationen samt genom samarbete mellan myndigheter och övriga aktörer strävar man efter att invandrare smidigt ska komma in i studier och arbetsliv.

Statens program för integrationsfrämjande grundar sig på lagen om främjande av integration.

Läs mer:


Regional information