Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Försäljningen av fisketillstånd upphör på Posten (NTM-centralen i Österbotten)

Den 28.2.2014 upphör försäljningen av statens fisketillstånd i Postens egna butiker och vid försäljningsställen som sköts av Postens samarbetspartner.

Förändringen beror på att jord- och skogsbruksministeriet håller på att förnya systemet för insamling av statens fiskeavgifter. Förändringen hör också samman med den pågående totalreformen av lagen om fiske, där det kommer att definieras vilka organisationer som ska vara ansvariga för insamlingen av fiskeavgifter. Avsikten är att regeringens proposition med förslag till en ny lag om fiske ska ges till riksdagen under våren och målet är att den nya lagen träder i kraft vid ingången av nästa år.

Statens fisketillstånd kan i fortsättningen köpas på webben www.mmm.fi eller vid särskilda försäljningsställen. Uppgifter om försäljningsställena fås genom att ringa Jord- och skogsbruksministeriets fiskerådgivningstelefon på nummer 0100 84014 vardagar 8-16 (0,08 euro/min + lna).


Regional information