Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Valtion kalastuksenhoitomaksusta kertyneitä varoja palautuu Keski-Suomeen 239 000 euroa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen ELY-keskus on jakanut maakunnan kalataloudellisiin hankkeisiin ja kalastusalueille yhteensä noin 239 000 euroa kalastuksenhoitomaksuvaroja. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastuksenhoitomaksuista eli ns. kalastuskortista. Keski-Suomeen palautuneiden kalastuksenhoitomaksuvarojen kokonaismäärä oli lähes sama kuin vuonna 2012.

Keski-Suomen palautuneesta rahasta maksetaan noin 74 000 euroa kalavesien omistajille korvaukseksi onginnasta ja pilkinnästä. Lisäksi ELY-keskus myöntää avustuksina noin 103 000 euroa kalastusaluetoimintaan ja 61 000 euroa kalatalouden edistämishankkeisiin. 

Kalatalouden edistämisvaroja myönnettiin Keski-Suomessa tänä vuonna pääasiassa valtakunnallisesti sovittuihin painopistehankkeisiin:
• luontaisten kalakantojen monimuotoisuuden vahvistaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, elinympäristön parantaminen; pääsääntöisesti ei istutuksiin)
• kalastuksen valvonnan kehittäminen
• kalastusharrastuksen edistäminen.

Painopisteet olivat samat vuonna 2012.

Merkittävässä osassa rahoitetuista hankkeista kerätään tietoa Keski-Suomen maakuntakalan eli erittäin uhanalaisen järvitaimenen tilasta. Seurantaa tehdään mm. sähkökoekalastamalla, kutupesäinventoinneilla ja kalamerkinnöillä. Lisäksi alaspäin vaeltavien taimensmolttien määrää seurataan Muuramejoessa smolttiruuvilla. Vaajakosken voimalaitoksen kalatiessä kokeillaan ensimmäistä kertaa nousukalojen seurantaa automaattisella kalalaskurilla.

Keski-Suomessa edistämisavustusta haettiin vuonna 2013 yhteensä noin 113 000 euroa 45 eri hankkeeseen. Hankkeiden kokonaiskustannuksista haetun tuen osuus oli keskimäärin 50 prosenttia. Loput rahoituksesta oli muuta rahaa tai talkootyötä.

Maa- ja metsätalousministeriö jakaa vuosittain valtion kalastuksenhoitomaksusta kertyneet varat seuraaviin käyttötarkoituksiin:
• kalavesien omistajille maksettavat korvaukset
• kalastusaluetoiminnasta aiheutuvat menot
• kalastusalan järjestöjen toiminnasta aiheutuvat menot
• kalatalouden edistämisestä aiheutuvat menot
• maksun kannosta ja maksurekisterin ylläpidosta aiheutuvat menot.

Kaikkien 18–64-vuotiaiden kalastajien ja ravustajien tulee maksaa valtion kalastuksenhoitomaksu, mikäli harrastaa muuta kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä. Maksu on suoritettava, vaikka kalastaisi vain omalla vesialueella. Maksu suoritetaan tilille IBAN FI47 5000 0121 5028 42 (BIC OKOYFIHH) ja saajaksi merkitään maa- ja metsätalousministeriö. Kalastuksenhoitomaksun voi maksaa kalenterivuoden (22 euroa) tai 7 vuorokauden (7 euroa) kalastusjakson ajalle. Kalastuksenhoitomaksun suorittaminen on tärkeä osa kalavesien hoidon ja kalakantojen hyväksi tehtävää työtä.

Lisätietoja
Kalastusbiologi Mari Nykänen, puh. 0295 024 581
Kalatalouspäällikkö Matti Sipponen, puh. 0295 024 600


Regional information