Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Syksyisessä maisemassa rantaa, pitkospuut, vesistöä ja metsää.

Valtion aluehallinnon asiantuntijuutta tarvitaan Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen

Valtion koko aluehallinto tarvitaan ilmastotyöhön yli sektorirajojen. Aluehallinnon strategiaseminaarissa kokoonnuttiin 29.9.2021 miettimään, millainen lupa aluehallinnolla on ottaa ilmastokysymykset kokonaisuutena haltuun. Seminaarissa laajan osallistujajoukon muodostivat poikkisektoraalisen teeman mukaisesti aluehallintovirastot (AVIt), ELY-keskukset, näitä ohjaavat ministeriöt ja keskusvirastot sekä maakuntien liitot.

Seminaarin punaisena lankana oli ”lupa tehdä” – eli mahdollisuus kehittää ja uudistaa työtä ilmaston kannalta parempiin toimintatapoihin. Taustalla on jo vahva ELY-keskuksissa muodostettu kokonaiskäsitys ilmastotyön moninaisista tekemisen tavoista, ja nyt haetaan työn vaikuttavuuden lisäämistä. Tämä tarkoittaa muun muassa tiedon välittämistä ja käyttöön saattamista, hallinnon linjausten, ohjeiden ja oppaiden päivittämistä sekä tilan ja resurssien antamista ilmastokehittämiselle.

Seminaarin perusteella ministeriöt antavat aluehallinnolle täyden tukensa toimia alueensa parhaina asiantuntijoina. Aluehallinto toteuttaa toiminnassaan valtakunnallisia linjauksia, mutta pystyy myös välittämään tietoa alueille ja alueilta. Sillä on siis myös tärkeä rooli alueiden näkemysten viestimisestä valtakunnan tasolle. 

Ilmastotavoitteiden saavuttamisessa elinkeinoelämän ratkaisuilla on merkittävä rooli. EU:n uudella rahoituskaudella ja uudentyyppisillä rahastoilla voidaan edistää myös ilmastotavoitteita. ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen rooli muun muassa JTF- ja RRF-rahastoissa tulee olemaan keskeinen. Tavoitteena on tukea uutta ilmaston kannalta hyödyllistä yritystoimintaa ja innovaatioita sekä edistää Suomen elinvoimaa ja asemaa kansainvälisesti kiinnostavana ilmastotoimijana.

Ilmastotekeminen jatkuu aluehallintovirastoissa ja ELY-keskuksissa kaikilla vastuualueilla. Myös tärkeät asiantuntijaverkostot, aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ilmastoryhmä sekä ELY-keskusten ilmastoasiantuntijaverkosto, jatkavat työtään.

Lue lisää: 

Valtion aluehallinnon asiantuntijuutta tarvitaan Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen – hallinto tiivistää yhteistyötään, 6.10.2021 (sttinfo.fi)