Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Valtiolta neljä miljoonaa työllistäviin tiehankkeisiin

Hallitus päätti 3.4.2014 vuoden 2014 talousarvion perusteella neljän miljoonan euron määrärahan myöntämisestä työllisyysperusteisiin investointeihin Satakunnassa, Pohjois-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa.

Rahoitus kohdistetaan hankkeisiin, joilla parannetaan yritystoiminnan kehittymismahdollisuuksia äkillisen rakennemuutoksen ja lakkautettavien varuskuntien alueilla.

Myönnetyn määrärahan arvioidut työllisyysvaikutukset ovat ELY-keskusten kartoituksen mukaan yhteensä 324 henkilötyövuotta, joista investointien pysyvien työllisyysvaikutusten osuus on 75 henkilötyövuotta ja rakennusaikaisten 249 henkilötyövuotta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat myöntämisvaltuuksia seuraavasti:

Satakunta                  3 020 000

Pohjois-Karjala        800 000

Varsinais-Suomi      180 000

Yhteensä                   4 000 000

Lue lisää:

Valtiolta neljä miljoonaa työllistäviin tiehankkeisiin (TEMn tiedote 3.4.2014, tem.fi)


Regional information