Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Omfattande statligt stöd för iståndsättning av områden för närrekreation

Nainen kävelemässä metsäpolulla.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har beviljat kommunerna sammanlagt 9,6 miljoner euro för iståndsättning och utveckling av områden för närrekreation. Genom projekten vill man förbättra finländarnas möjligheter till friluftsliv och rekreation i närmiljön. Antalet besökare i naturområden har ökat betydligt under coronapandemin, vilket har ökat behovet av iståndsättning.

Sammanlagt beviljades understöd till 215 projekt som ska genomföras under 2021. Höstens ansökningsomgång aktiverade kommuner från Hangö till Utsjoki, och det kom in sammanlagt 256 ansökningar om understöd. Det sammanlagda beloppet av ansökta understöd uppgick till drygt 17 miljoner euro.

Skyltar, rutter och rastplatser i skick

Vid beviljandet av understödet prioriterades sådana naturområden som är tillgängliga för en så stor grupp användare som möjligt. Understöd beviljades till exempel för förbättring av skyltar, fågeltorn och naturstigar samt för iståndsättning av strukturer på badstränder, friluftsleder, vindskydd och eldplatser samt frisbeegolfbanor.

Läs mer