Navigeringsmeny

Regional information

Planeringsläget för förbättringen av riksväg 8 på avsnittet Vassor-Ölis (Österbotten)

Förslaget om godkännande av vägplanen för förbättringen av riksväg 8 på avsnittet mellan Vassor och Ölis fordrar tilläggsutredningar om naturvärdena i området. En kartering över flygekorrar och en behovsprövning av Naturabedömning görs i planeringsområdet under april-maj. Vid behovsprövningen bedöms huruvida projektet försämrar Naturavärdena i Vassorfjärden och om en egentlig Naturabedömning behövs.

Genom utredningarna vill man säkerställa att projektet på ett omfattande sätt beaktar områdets natur- och miljövärden. Då resultaten från utredningarna beaktas redan i planeringsskedet, är det möjligt att uppnå bästa slutresultat och minimera eventuella överraskningar i byggnadsskedet.

Efter de överenskomna tilläggsutredningarna väntas beslutet om godkännande av vägplanen fås tidigast i slutet av juni 2020. Det är meningen att genomförandet av projektet konkurrensutsätts i juni och då vore det möjligt att inleda byggandet i augusti-september.

Under byggnadsplaneringen har lösningarna i planen utvecklats så att de är mer fungerande och förmånligare. Platsen där bron för vilt skulle placeras har ändrats lite och på detta sätt har byggnadskostnaderna blivit avsevärt mindre. I planeringen betonas även miljösynpunkter och tanken på cirkulär ekonomi: projektet utreder möjligheterna att använda återvunnet material i förstärkningarna av grunden samt i vägkonstruktionerna. Byggnadsplaneringen har genomförts utgående från datamodeller och syftet är att det material som har åstadkommits ska utnyttjas så mycket som möjligt även i byggnads- och underhållsskedena.

Mer information:

  • Projektchef Veijo Rajamäki, NTM-centralen, tfn 0295 027 750
  • Projektchef Petri Niemi, Finnmap Infra, tfn 046 856 5814

 

 

 

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)