Navigeringsmeny

Regional information

Förbättringen av riksväg 7 vid Immersby viadukt börjar, arbetet orsakar förändringar i trafiken i Sibbo

Förbättringen av riksväg 7 vid Immersby viadukt medför ändringar i trafikarrangemangen på vägen. Arbetet inleds i april 2020 och slutförs före utgången av augusti 2020.

Arbetet inleds i början av april med förberedande arbeten.

Två körfiler är i bruk i båda riktningarna. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h.

Reparationsarbetet omfattar en grundlig renovering av viadukten över Immersbyvägen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen)/Södra upphandlingsområdet är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är SWECO PM Oy och entreprenör är Destia Ab, som ansvarar för genomförandet av arbetet.

Länk till broplatsen:

https://www.google.com/maps/place/Immersbyn+risteyssilta,+01150+Sipoo/@60.275468,25.2519765,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x469204fc35509f51:0xa6b833134dfe5b1c!8m2!3d60.2753051!4d25.2532097

 

Mer information:

Arbetsplatschef Jussi Tiainen, Destia Ab, 040 661 5903

Tillsynskonsulter Juhani Mäkinen, tfn 040 669 4062, och Jarmo Paunonen, tfn 050 340 1788, SWECO PM Oy.

Projektchef Timo Repo, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, tfn 040 041 5109.

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)