Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Valtatie 12 joukkoliikennekaistat Teiskontiellä ovat valmistumassa (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ELY-keskuksen toukokuussa käynnistämä parantamishanke Teiskontien joukkoliikenteen järjestelyistä yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa on valmistumassa marraskuun lopulla. 

Teiskontien parantamishankkeeseen sisältyy uuden joukkoliikennekaistan rakentaminen Ali-Huikkaantien itäpuolelta Hervannan valtaväylän eritasoliittymään, ja siihen liittyvät joukkoliikenteen liikennevalojen ohitusmahdollisuudet sekä pysäkkijärjestelyiden muutokset.

Yliopistollisen keskussairaalan alueelle suuntautuvan liikenteen sujuvoittamiseksi Lääkärinkadun ja Kuntokadun liittymiin rakennetaan vapaa oikea Tampereen keskustan suuntaan. Lisäksi Alasjärven eritasoliittymän lähistölle Heikkilänkadulle on rakennettu joukkoliikennekaista sekä vapaa oikea Kangasalan suuntaan Heikkilänkadulta valtatie 12:lle.   

Teiskontien rakennustöiden valmistuminen on viivästynyt noin kuukaudella alkuperäisestä aikataulusta. Rakennustyöt valmistuvat pääosin marraskuun loppupuolella. Pienehköjä viimeistelytöitä tehdään vielä ensi keväänä.

Hankkeen rakennuskustannukset ovat noin 2,4 miljoonaa euroa. Kustannuksista puolet maksaa Tampereen kaupunki ja toisen puolen Pirkanmaan ELY-keskus valtion varoista. Hanke on osa kaupunkiseudun kuntien ja valtion välistä MAL-aiesopimusta. Urakoitsijana hankkeessa on toiminut Destia Oy.


Regional information