Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Ansökan som gäller landsomfattande utvecklingsprojekt för naturvården har öppnats, projekten ska bidra till att genomföra METSO-programmet

Ansökan som gäller landsomfattande utvecklingsprojekt för naturvården har öppnats. Projekten ska bidra till att genomföra METSO och särskilt att trygga den biologiska mångfalden i ekonomiskogar. Ansökningstiden avslutas 31.12.2016 kl. 16.15. Projektförslag som rör följande områden är speciellt välkomna:

  • Utveckling av näringsverksamhet som bygger på andra än virkesproduktionsmässiga ekosystemtjänster
  • Kombination av metoderna för naturvård och naturskydd samt effektivering av naturvårdsmetodernas mångfaldseffekter
  • Spridning av information om god praxis som identifierats i samband med tidigare utvecklingsprojekt för naturvården eller METSO-samarbetsnätverk

Mer information (på finska):
mmm.fi/hakuilmoitus


Regional information