Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat käynnistäneet valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin. Vuosien 2013-2014 aikana tarkistetaan nykyisten Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevien, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden aluevalikoima, arvoluokat sekä rajaukset vastaamaan uudistuneita maisemanhoidon ohjausjärjestelmiä.  Inventoinnin pääpaino on maaseudun kulttuurimaisemissa. Pohjois-Pohjanmaalla on 12 valtakunnallisesti ja 39 maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Kyseessä on osa ympäristöministeriön käynnistämää valtakunnallisesti arvokkaiden maisemien arviointia. Työn lähtökohtana ovat valtioneuvoston vuonna 1995 tekemän päätöksen mukaiset 156 valtakunnallista maisema-aluetta. Kun kartoitukset on tehty kaikissa maakunnissa, valtioneuvosto tekee uuden päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maisema-alueet merkitään maakuntakaavoihin. Selvitysaineisto tulee nähtäville Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan vaiheen 2 aineiston osana vuoden 2013 lopulla.

Valtakunnallisesti maaseutumaisemien selvitystä ohjaa ympäristöministeriön asettama työryhmä, jossa ovat edustettuina ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus, Museovirasto, ELY-keskukset ja maakuntien liitot.

Pohjois-Pohjanmaalla työtä ohjaa Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoima, vuonna 2003 perustettu Pohjois-Pohjanmaan maisematoimikunta. Inventointityöstä vastaa suunnittelija, arkkitehti TkT Kaisa Mäkiniemi Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 20 000 eurolla.

Lisätietoa:

Maankäyttöpäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan maisematoimikunnan puheenjohtaja Eija Salmi, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 050 321 7899, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Ylitarkastaja, Pohjois-Pohjanmaan maisematoimikunnan sihteeri Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 545 2665, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Suunnittelija, arkkitehti TkT Kaisa Mäkiniemi, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4014, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi


Regional information