Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Uppdateringen av nationellt värdefulla landskapsområden är klar – samråd om de 183 föreslagna områdena ordnas 18.1–19.2.2016

Miljöministeriet föreslår att 183 områden ska klassificeras som nationellt värdefulla landskapsområden. I och med den uppdaterande inventering som nyligen slutfördes föreslås 59 nya områden ingå bland landskapsområdena. En stor del av dessa finns i Övre Lappland, där den samiska kulturen och de landskapshelheter som hänför sig till renskötsel nu sällar sig till pärlorna bland landskapen i vårt land. Miljöministeriet ordnar ett offentligt samråd om inventeringen den 18.1.– 19.2.2016.

Enligt statsrådets principbeslut från 1995 finns det i dagens läge 156 nationellt värdefulla landskapsområden i Finland. Landskapsområdena har under ledning av miljöministeriet inventerats under åren 2010–2015 och områdesurvalet, värdeklassificeringarna och avgränsningarna har setts över. Detta projekt har behövts, för under de 20 år som gått sedan den föregående inventeringen har landsbygden, landsbygdsnäringarna och de rättsakter som styr landskapsvården förändrats och kunskapen om landskapen ökat.

Dela med dig av din åsikt om landskapsområdena

Invånare, markägare och andra parter i områdena har möjlighet att säga sin åsikt om förslagen till landskapsområden. Samrådet inleds den 18.1. och pågår till den 19.2.2016. I samband med detta ordnas en remiss för intressenter och myndigheter. Miljöministeriet ber om åsikter och ställningstaganden om beskrivningarna och områdesavgränsningarna av de föreslagna landskapsområdena och om den miljörapport som utarbetats om projektet i enlighet med lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program.

 

Läs mera:


Regional information