Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Sammanfattning av den riksomfattande blågrönalgöversikten juni–augusti 2022

Sommarens blågrönalgsläge har varierat beroende på väderförhållandena. Algmängderna i havsområden och sjöar nådde sin kulmen under sommarens varmaste perioder i mitten av juli och augusti. Det svalare vädret vid övergången mellan juli och augusti dämpade blågrönalgblomningarna ett tag.

Sommarens blågrönalgsläge i sjöar var rätt så typisk i jämförelse med tidigare år. Den regionala variationen har emellertid varit stor, och den riksomfattande alguppföljningens mest omfattande observationer koncentrerades i några sjöar med hög näringshalt. Riskbedömningen av algblomningar realiserades och rikliga mängder blågrönalger observerades särskilt i sydvästliga, sydliga och västliga havsområden.

Under veckan som började den 22.8 förekommer det fortfarande ganska rikliga algmängder till havs och i sjöar.

Läs mer

Sammanfattning av den riksomfattande blågrönalgöversikten juni–augusti 2022: Till havs observerades rikliga algmängder i somras, blågrönalgsläget i sjöarna låg kvar på samma nivå som under de senaste åren (25.8.2022, syke.fi)