Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2020: Varierande algläge i sjöarna,på havet förekom blågrönalger ovanligt nog också i norra Bottenhavet och Kvarken

Blågrönalgsituationen under den gångna sommaren var varierande både i insjöar och i havsområden. Mängden blågrönalgobservationer i juni–augusti följde väderleksförhållandena rätt så bra. I insjöar, vid kuster och i skärgården började blågrönalger förekomma tidigare än vanligt som följd av försommarens värme. I juli var blågrönalgsituationen lugnare eftersom vädret svalnade, men omkring mitten av augusti blev vädret igen varmare och därmed också blågrönalgmängderna större.

Ytvattentemperaturen i insjöar steg snabbt som följd av den varma våren och försommaren, och mängden blågrönalger ökade på många av den riksomfattande algobservationens observationsplatser tidigare än vanligt. I juni var ytvattnet ställvis flera grader varmare än vanligt, vilket påskyndade tillväxten av blågrönalger och uppkomsten av blomningar. I juli svalnade vattnet när vädret blev svalt och regnigt, vilket stävjade uppkomsten av algblomningar, och det blåsiga vädret gjorde att blågrönalgerna förblev blandade vattnet.

Mängden blågrönalgobservationer i juni–augusti följde väderleksförhållandena rätt så bra. På kustens och skärgårdens observationsplatser ökade blågrönalgmängderna ovanligt tidigt, redan i början av juni, på grund av den varma försommaren. Juli var sval och regnig, och under dess lopp observerades blågrönalger mindre än vanligt på riksplanet, men mot slutet av månaden närmade sig de observerade mängderna medeltalet för åren 1998–2019.

I stil med fjolårets sommar observerades blågrönalger igen på hela Bottenhavet. I sommar observerades blågrönalger på satellitbilder och på forskningsfartyg Arandas uppföljningsresa i augusti undantagsvis också i Kvarken. På satellitbilder upptäcktes blågrönalger tillfälligt också i det öppna havsområdet norr om Kvarken.

Blågrönalgernas ytblomningar har minskat från förra veckan. Små mängder blågrönalger förekommer fortfarande på 30 av den riksomfattande alguppföljningens observationsplatser. Rikliga ytblomningar av blågrönalger observerades på tio observationsplatser, men ytterst rikliga ytblomningar har inte observerats på några veckor.

Läs mera: