Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Sysselsättningen av arbetssökande stöds genom en riksomfattande resultatinriktad köptjänst (Österbotten)

Anbudstävlan om köptjänster som stöder periodiska intervjuer hos de arbetslösa arbetssökandena har inletts.  Målgrupp för tjänsten är arbetslösa arbetssökande. TE-byråerna kan självständigt välja de kunder som tjänsten riktas till. Målgrupperna kan variera beroende på region. Om deltagande kommer man överens om i sysselsättningsplanen som utarbetas med kunden.

Noggrannare information om anbudsbegäran finns på HILMA-systemet: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/notice/view/2017-003603. Anbudstiden går ut 9.3.2017. Anbud eller anbudsansökningar ska göras på finska.

 

Frågor ställs och svar ges angående anbudsbegäran endast enligt anvisningarna i anbudsbegäran, senast 20.2.2017.

Ytterligare information om köptjänsten, NTM-centralen i Österbotten: outi.korkiakoski@ntm-centralen.fi, tfn 0295 028 691.

 

 


Regional information