Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Den nationella vindkraftsrådgivningen hjälper med frågor om planering och byggande

En ny rådgivningstjänst erbjuder experthjälp i frågor om förfaranden och metoder när det gäller planering och byggande av vindkraftverk. Den nationella tjänsten riktar sig till exempel till kommuner, landskapsförbund, närings-, trafik- och miljöcentraler (NMT-centraler), verksamhetsutövare och enskilda medborgare.

Vindkraftsrådgivningen kan nås per telefon på numret 0295 023 044 och per e-post på adressen tuulivoimaneuvonta@ymparisto.fi.

Läs mera:

 


Regional information