Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Den landsomfattande alguppföljningen drog igång på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Den landsomfattande alguppföljningen startade på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område denna vecka. Algsituationen följs upp på 19 platser, varav 2 är vid åar, 11 vid insjöar och 6 i kustområdet. Alla observationer sparas i den öppna databasen Järviwiki (www.jarviwiki.fi).

Under början av vecka 23 observerades små mängder blågröna alger i Lappajärvi, vid Lakaniemi strand. På de övriga observationsplatserna på ELY-centralen i Södra-Österbottens område observerades inga blågröna alger.

Ytvattnets temperatur var 14,6 °C i havsområdet utanför Karleby.

Blågrönalgblomningar förekommer på Närings- trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område vanligtvis i juli-augusti då vattnet är varmt. Varmt väder ökar sannolikheten för algblomningar. Blågröna alger kan förorsaka allergiska reaktioner och även symtom på förgiftning, och det rekommenderas att man inte använder eller badra i vatten med blågröna alger.

För tillfället finns det rikligt med tallpollen i luften och de kan även samlas på vattnet och bilda gulaktiga ansamlingar på vattenytan. Tallpollen orsakar väldigt sällan allergier och vatten färgat av pollen är inte farligt.

Tilläggsuppgifter: Alguppföljningstelefon 0295 027 990


Regional information