Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Riksomfattande algöversikt 4.6.2020: I havsområden förekommer ställvis blågrönalger, knappt några observationer i insjöarna

Finlands miljöcentral SYKE har den här veckan inlett sin information om blågrönalger sommaren 2020. Blågrönalger har ställvis observerats i Finlands havsområden. I insjöarna har blågrönalger tills vidare endast observerats på två ställen. Gulaktigt tallpollen som är förvillande likt blågrönalger kan förekomma i strandvattnet.  SYKE informerar om algläget varje vecka fram till början av september.

Blågrönalger har ställvis observerats i Finlands havsområden

I Finlands havsområden råder ett för försommaren sedvanligt läge, vilket betyder att rikliga och vidsträckta blomningar av blågrönalger inte har observerats. Blågrönalger har ställvis observerats på Finlands södra och sydvästra kust samt i den öppna Finska viken.

Knappt några blågrönalger i insjöarna

Blågrönalger har i stort sett inte observerats i insjöar, vilket är typiskt för försommaren. Små mängder blågrönalger har endast observerats på två av den riksomfattande alguppföljningens observationsplatser. Rikliga eller ytterst rikliga ytblomningar av blågrönalger har inte observerats i insjöarna. På försommaren kan barrträdspollen bilda gulaktiga flytande bälten på stränderna.

SYKE följer med förekomsten av blågrönalger som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd

Den riksomfattande blågrönalgsuppföljningen baserar sig på observationer av algförekomster som stigit till ytvattnet och syftet är att ge en allmän bild av blågrönalgsläget i olika vattendrag. Uppföljningen genomförs som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas miljö- och hälsomyndigheter och Finlands miljöcentral.

Finlands miljöcentral informerar om blågrönalgsläget på torsdagar varje vecka från början av juni till slutet av augusti. När det gäller havsområdena gäller informationen främst öppna havsområden. Den veckovisa informationen om algläget i anslutning till den riksomfattande blågrönalgsuppföljningen påbörjades för 22 år sedan, det vill säga 1998.

Meddela dina algobservationer i Insjö-havswikin

I Insjö-havswikin, som Finlands miljöcentral upprätthåller, har var och en möjlighet att inrätta en observationsplats och på den lagra algobservationer i insjöar och kustområden. Det går också att skicka enstaka observationer när man rör sig på vattnet. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner. Anmälda observationer syns på den riksomfattande kartan över algläget och stöder bedömningen av den riksomfattande algsituationen. Även observationer av att blågrönalger inte förekommer är viktiga.

Läs mera

Riksomfattande algöversikt 4.6.2020: I havsområden förekommer ställvis blågrönalger, knappt några observationer i insjöarna, Finlands miljöcentralets pressmeddelande, 4.6.2020