Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Valmistuneesta ohituskaistaparista ensiapua ysitielle (Pirkanmaa)

Tampereen ja Oriveden väliset tietyöt valmistuivat syys-lokakuun vaihteessa, kun Yliskyläntien ja Orituvan väliselle valtatieosuudelle valmistui noin kolmen ja puolen kilometrin pituinen keskikaiteellinen ohituskaistapari. Ohituskaistaparin ohella valtatie 9:lle rakennettiin uusia kääntymiskaistoja, rinnakkaisteitä sekä väistötila Teerimaantien liittymään. Tievalaistusta parannettiin ja riista-aidat uusittiin. Riista- ja pieneläinten kulkumahdollisuutta parantamaan rakennettiin uusi Vähä-Teerijärven alikulkukäytävä, jota tarvittaessa voivat käyttää myös jalankulkijat ja pyöräilijät. 

Parannustöiden toteuttaminen vilkkaan liikenteen seassa oli haastavaa, mutta liikenne työmaalla sujui ilman suurempia ongelmia.

– Olen tyytyväinen, kun pitkään toivotun ja vilkkaasti liikennöidyn yhteysvälin liikenteellisiin ongelmiin saatiin hieman helpotusta, kiittelee Pirkanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Juha Sammallahti.

– Nyt tehty parannus on kuitenkin vain ensiapua valtatieyhteyden kipupisteisiin. Kiireellisimmin parantamista odottaa onnettomuusaltis ja yhä päivittäin jonoutuva tieosuus Alasjärven ja Käpykankaan välillä. Tietöiden käynnistämisjärjestyksen saneli käytettävissä oleva rahoitus. Nyt valmistuneet toimenpiteet saatiin käyntiin alueellisella perusväylänpidon rahoituksella, kun taas Tampereen pään parantaminen edellyttää kalleutensa vuoksi eduskunnan erikseen päättämää kehittämisrahoitusta, Sammallahti jatkaa.

Ohituskaistaparin rakennustyöt alkoivat syyskuussa 2020, kestivät jokseenkin vuoden ja valmistuivat pari kuukautta etuajassa. Hankkeen budjetti alittui kokonaiskustannusten ollessa noin 9,1 miljoonaa euroa.

Seuraavaksi Orivedellä parannetaan Oriveden keskustan eritasoliittymän kohdalla olevan ohituskaistan järjestelyjä. Liikenteen turvallisuutta parannetaan rakentamalla nykyiselle ohituskaistalle keskikaide ja parantamalla kaistajärjestelyjä. Työt keskustan kohdalla alkavat näillä näkymin vuonna 2022.