Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Valmistelutyöryhmät valmistelemaan maakuntauudistusta teemoittain (Etelä-Savo)

Maakuntauudistuksen johtoryhmä päätti kokouksessaan 5.9.2016 perustaa seitsemän valmisteluryhmää valmistelemaan uudistusta yksityiskohtaisemmin. Työryhmät kattavat maakuntalakiluonnoksen 6 §:n mukaiset perustettaville maakunnille siirtyvät tehtäväkokonaisuudet. Työryhmien jäsenet johtoryhmä nimeää seuraavassa kokouksessa saatuaan esityksiä yhteistyötahoilta.

Työryhmät ovat:

1) Sosiaali- ja terveydenhuolto
2) Alueiden kehittäminen
3) Alueiden käyttö
4) Kasvupalvelut
5) Maatalous
6) Pelastustoimi
7) Ympäristöterveydenhuolto

 Projektipäällikkö koordinoimaan käytännön valmistelua, hakuaikaa jatketaan

Maakuntauudistuksen projektipäällikön tehtävään oli kaikkiaan viisi hakijaa, joista johtoryhmän keskuudestaan kokoama haastatteluryhmä haastatteli tässä vaiheessa kahta hakijaa. Johtoryhmä päätti, että hakuaikaa projektipäällikön tehtävään jatketaan kahdella viikolla. Uusi hakuaika päättyy 16.9.2016.

Viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma määrittää viestinnän toimintatavat

Johtoryhmä hyväksyi uudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelman, jossa linjataan uudistuksen viestinnän toimintatavat ja periaatteet Etelä-Savossa. Viestinnässä noudatetaan soveltuvin osin valtakunnallisia toimintamalleja maakunnallisin painotuksin. Viestintää koordinoi Etelä-Savossa oma viestinnän työryhmä, joka koostuu uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden viestintähenkilöistä.

Johtoryhmän seuraava kokous on 3.10.2016

Lisätietoja:

Maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, pentti.makinen(at)esavo.fi, 050 500 2584


Regional information