Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Påbörja förberedelserna för att ansöka om finansiering till vattenvårdsprojekt

NTM-centralerna beviljar årligen statsunderstöd för projekt för restaurering av vattendrag. För vattenhushållningsprojekt inom jord- och skogsbruket söks understöd hos NTM-centralen i Norra Österbotten.

Ett projekt kan inledas till exempel av en vattenskydds- eller vattenvårdsförening, en stiftelse, en byförening, en miljöorganisation, en rådgivningsorganisation, en förening för fritidsfiske, en kommun eller en stad. I planeringsskedet är det viktigt att skapa nätverk, eftersom vi behöver varandras insats för att kunna förbättra vattenstatusen och uppnå bestående resultat. Kontakta experter i tid så att ni får goda råd under planeringen av projektet.

Ansökningstiden börjar på hösten. NTM-centralen behandlar ansökningarna och tillhandahåller expertis. Ansökan om understöd för restaurering av vattendrag ska riktas till den närings-, trafik- och miljöcentral i vars verksamhetsområde största delen av verksamheten pågår.

Mer information:

Ny skjuts åt vattenvården - ansökan om finansiering för restaurering av vattendrag och för vattenhushållning inom jord- och skogsbruket (ym.fi)