Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Vaitinaron liittymästä tehtiin sujuvampi kääntymiskaistaa pidentämällä (Pirkanmaa)

Heinäkuun puolivälissä käynnistyneet Vaitinaron liittymäjärjestelyjen parannustyöt valtatie 12 saatiin valmiiksi valaistukseen liittyviä muutostöitä lukuun ottamatta syyskuussa. Valaistuksen osalta muutostyöt valmistuvat lokakuun aikana.

Parannustöitä edeltävässä tilanteessa Ylöjärven ja Lielahden suuntaan kääntyvä liikenne ei ole enää pitkään aikaan mahtunut Vaitinaron liittymän kääntymiskaistoille. Liittymän kuormittuminen on aiheuttanut liikenneruuhkia myös Pispalan valtatien liittymässä. Parannustöiden tavoitteena onkin ollut liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen yhdellä Tampereen kaupunkiseudun vilkkaimmista liittymäalueista.

Vaitinaron parannushankkeessa poistettiin kevyen liikenteen väylä valtatie 12 itäpuolelta Pispalan valtatien ja kantatie 65 väliltä, mikä mahdollisti Ylöjärven ja Lielahden suunnan toisen kääntymiskaistan merkittävän pidentämisen. Liittymäalueen länsipuolisen kevyen liikenteen väylän tasoa parannettiin leventämällä väylä nelimetriseksi. Liittymäalueen kevyen liikenteen väyliä parannettiin myös Lielahden ja Tampereen keskustan suuntaan. Lisäksi myös valaistus ja liikennevalot uudistettiin hankkeen yhteydessä.

Vaativan liikenneympäristön vuoksi merkittävä osa Vaitinaron liittymän rakennustöistä tehtiin ilta- ja yöaikaan. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 600 000 euroa. Urakoitsijoina toimivat Kreate Oy ja Tampereen Vera.


Regional information