Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Påverka vatten! Samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020-2026 har börjat

Samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026 har börjat. Samrådet inleds den 20 januari och avslutas den 20 mars 2020.

Målet för havsvården är en god miljöstatus i den marina miljön från strandlinjen till den ekonomiska zonens yttre gräns. 

Finlands havsförvaltningsplan uppdateras i tre olika faser med sex års mellanrum. Havsförvaltningsplanens första del, Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018, uppdaterades 2018 och nu pågår uppdateringen av planens andra del, övervakningsprogrammet. Havsförvaltningsplanens tredje del är ett åtgärdsprogram, som kommer att ses över 2021. Den uppdaterade havsförvaltningsplanen kommer att överlämnas till statsrådet för godkännande i slutet av 2021.

Bakgrundsmaterial om havsvård och samrådsmaterial finns på miljöförvaltningens webbplats på adressen www.miljo.fi/paverkavattnen/havsvard  

Lämna i första hand responsen via tjänsten www.utlåtande.fi under rubriken Revideringen av den andra delen av Finlands havsförvaltningsplan eller sänd in responsen elektroniskt eller per post till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. E-postadress: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi, postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 Åbo, besöksadress: Självständighetsplan 2, 20800 Åbo.
 

Ytterligare information ges av följande personer vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland:

Janne Suomela, tfn 0295 022 947, janne.suomela(at)ely-keskus.fi
Pekka Paavilainen, tfn 0295 022 921, pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi