Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Vaikuta vesienhoitoon, merenhoitoon ja tulvavahinkojen ehkäisyyn, kuuleminen 1.10.2014-31.3.2015 (Etelä-Savon ELY-keskus)

Miten voimme parantaa tai ylläpitää vesiemme tilaa ja varautua tulviin?

Vesien hyvän tilan saavuttamiseksi Etelä-Savon ELY-keskus odottaa kannanottoasi 1.10.2014 - 31.3.2015 välisenä aikana Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista. Saadun palautteen perusteella viimeistelty vesienhoitosuunnitelma toimitetaan valtioneuvoston hyväksyttäväksi vuonna 2015.

Samaan aikaan vesienhoidon kuulemisen kanssa kuullaan myös tulvariskien hallintasuunnitelmista.

 


Regional information