Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Var med och påverka den kommande programperiodens regionala och lokala landsbygdsutvecklingsplaner (ELY-centralen i Österbotten)

ELY-centralen i Österbotten och områdets Leader-aktionsgrupper bereder som bäst de regionala och lokala landsbygdsutvecklingsplanerna för den kommande EU-programperioden 2014-2020. Att bereda planerna tillsammans med intressentgrupperna och att engagera alla parter är viktiga uppgifter och därför finns det möjlighet att diskutera den kommande programperiodens strategier på internet.

I ett senare skede kommer man att begära kommentarer angående projektens urvalskriterier, företagsstödens områdesavgränsningar och utkastet till den regionala planen. Man kan delta i diskussionen antingen på finska eller svenska, med eget namn eller anonymt.

>> Delta i diskussionen här

 

Närmare upplysningar:
överinspektör Petri Svanbäck, tfn 0295 028 632


Regional information