Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Vahva taloustilanne pitää työvoiman kysynnän korkeana (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla oli helmikuun lopussa 19 100 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 2 800 (-12,6 %) vähemmän kuin vuosi sitten ja 300 vähemmän kuin tammikuun lopussa. Työttömistä miehiä oli 11 300 ja naisia 7 800. Maakunnan työttömyysaste oli 10,3 %, koko maan osalta 9,4 %. Suhteellisena vuosimuutoksena työttömyyden alenema Pohjois-Pohjanmaalla on maan keskitasoa (-11,0 %) suurempi.  

Työttömyys on laskenut kaikissa keskeisissä seurantaryhmissä verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli helmikuussa 4 800, mikä on 1 900 (-28 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaden työttömien määrä (6 300) oli vähentynyt 1 000:lla ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä (3 000) oli vähentynyt 350:llä viime vuoden helmikuusta. Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 1 450 eli saman verran kuin vuosi sitten.

Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi viime vuodesta

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistoon helmikuun aikana 4 600, mikä on 1 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Kaikkiaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli avoinna 10 000 työpaikkaa, se on 1 400 enemmän kuin vuosi sitten. 

Uusia työpaikkoja oli eniten tarjolla palvelu- ja myyntityöntekijöille (1 000 paikkaa mm. lähihoitajat, myyjät, kiinteistöhuoltomiehet) sekä muiden työntekijöiden ammattiryhmille (lähes 1 000 paikkaa, mm. rakennusapulaiset, toimisto- tai laitossiivoojat sekä avustavat puutarhatyöntekijät).

Runsaasti uusia työpaikkoja oli myös rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (700 paikkaa, mm. kirvesmiehet, LVI-asentajat ja koneenasentajat), asiantuntijoille (lähes 700 paikkaa, mm. myyntineuvottelijat ja sairaanhoitajat) sekä erityisasiantuntijoille (600 paikkaa, mm. ict-alan paikat ja opettajat).

Palveluihin osallistutaan edelleen aktiivisesti

Aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistujia oli helmikuun lopussa 9 300, mikä on 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Tammikuuhun verrattuna palveluissa olevien määrä lisääntyi 250:llä. Palvelumuodoittain katsottuna lähes puolet osallistujista oli koulutuksessa: omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 3 100 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 300 henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 2 000 henkilöä, työllistettynä 1 800 henkilöä ja työ- tai koulutuskokeiluissa oli 700 henkilöä. Aktivointiaste (32,6 %) oli noussut 2,2 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Työttömyys väheni lähes kaikissa alueen kunnissa

Helmikuun lopussa työttömien osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Pohjois-Pohjanmaalla 10,3 %, mikä on 1,5 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömien työnhakijoiden määrä oli vähentynyt lähes kaikissa alueen kunnissa. Vain Merijärvellä ja Sievissä työttömiä oli enemmän kuin edellisvuonna ja Hailuodossa tilanne oli sama kuin vuosi sitten.

Kunnittain alhaisimmat työttömyysasteet olivat Reisjärvellä (5,8 %), Limingassa (6,2 %), Pyhäjoella (7,3 %), Alavieskassa ja Tyrnävällä (7,4 %) sekä Kalajoella (7,7 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Vaalassa (13,6 %), Taivalkoskella (13,1 %), Pudasjärvellä (12,8 %) ja Pyhäjärvellä (12,1 %). Oulussa työttömyysaste oli 11,4 %; vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä oli Oulussa vähentynyt 1 500:lla (-12 %).

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Jussi Leponiemi, 0295 056 706
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
s-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Seuraava Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus ilmestyy keskiviikkona 24.4.2019

Työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoa, joka perustuu TE-hallinnon rekisteritietoihin.

Työnvälitystilasto löytyy myös Tilastokeskuksen ilmaisesta StatFin-palvelusta kohdasta Työmarkkinat » Työnvälitystilasto (TEM).


Regional information