Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

I Vasa ordnas för första gången utbildning för dem som återvänder till vårdbranschen (Österbotten)

Sköterskan ler.

Vasa stad ordnar tillsammans med Vamia, TE-byrån och NTM-centralen en ny utbildning Paluu hoitoalalle (Tillbaka till vårdbranschen). Det är fråga om ett pilotförsök som är unikt också på riksnivå, och där målet är att stöda och möjliggöra för utbildade personer, som varit borta länge från vårdbranschen, att återgå till arbetslivet. Ansökningstiden till utbildningen pågår till och med 15.8.

Studieperioden, som genomförs i form av en arbetskraftsutbildning, ordnas som en flerformsutbildning under nio veckor, varefter den som valts till utbildningen får ett lönesubventionerat anställningsförhållande vid Vasa stad. Arbetsplatsen får man bekanta sig med redan under studieperioden, eftersom det i studierna ingår inlärning på arbetsplatsen.

Målgrupp för utbildningen är personer som länge varit borta från vårdbranschen och som vid ansökningstidpunkten är arbetssökande klienter vid TE-byrån. Inträdeskravet är att den person som väljs till utbildningen har avlagt en examen inom vårdbranschen, såsom närvårdar-, sjukskötar- eller hälsovårdarexamen eller åtminstone delar av en sådan examen.

– Utbildningen är en mycket verkningsfull ny sysselsättande åtgärd, som inte har genomförts någon annanstans i Finland. Det är ytterst viktigt att få så många som möjligt av dem som planerar att återvända till vårdbranschen att söka sig till utbildningen så att vi kan stöda dem i att få arbete. Det här är en omkörningsfil tillbaka till arbetslivet och för en dylik utbildning finns det säkert efterfrågan också på riksnivå och vi vill vara vägvisare här i Vasa, säger Helena Nurmikoski, sysselsättningsansvarig vid Vasa stad.

Fortbildning vid Vamia

För genomförandet av utbildningen svarar Oy EduVamia Ab. Utbildningen inleds 13.9.2021. Ansökningstiden pågår till och med 15.8. Till utbildningen ansöker man elektroniskt via de arbetskraftsutbildningar som TE-tjänsterna erbjuder, på adressen: https://koulutukset.te-palvelut.fi Utbildningen hittas med sökordet ”Paluu hoitoalalle”.

För en studerande som godkänts till utbildningen görs vid Vamia en kartläggning av yrkesskickligheten och utifrån den görs det upp en personlig plan för kompetensutveckling, i vilken fastställs innehållen i lärandet, den stödundervisning och handledning som ska ges. Innehållen kan bestå av t.ex. läkemedelsbehandling, förbättrande av språkkunskaperna eller utvecklande av digitala färdigheter.

– Här är en fantastisk chans att få uppdatera sitt kunnande. Man får gärna kontakta oss, om det uppkommer frågor med anknytning till utbildningen, säger Riitta Eskola, studiehandledare vid Vamia.