Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Uutta Keski-Suomessa - Yrityksen kasvubuustaaja -koulutus käynnistyy huhtikuussa (Keski-Suomi)

Työllistymiseen ja yritysten liiketoiminnan kehittymiseen haetaan nyt Keski-Suomessa lisää buustia uudella tavalla.  Kasvuyritysten liiketoiminnan kehittämiseen tarvitaan uudenlaista ajattelua. Haluamme vahvistaa korkeasti koulutettujen tai muuten vahvaa osaamista omaavien työttömien tai työttömyysuhan alla olevien työnhakijoiden osaamista.

Yritysten kasvubuustaaja -työvoimakoulutuksen toteuttajaksi on valittu Tamora Oy. Opiskelijoille haku tähän koulutukseen on avoinna 12.3.2017 saakka.

Työvoimakoulutusta ei ole sidottu aikaan tai paikkaan, vaan ohjelmassa toimitaan asiakas- ja yrityslähtöisesti niin, että mahdollisimman nopeasti ja ketterästi saadaan aikaan tuloksia uuden työn maailmassa. Yrityksen kasvubuustaaja -koulutuksen tavoitteena on muodostaa osallistujista kasvun osaajien joukko, joka hallitsee monia kasvun ja uuden työn elementtejä.

Keskisuomalaiset pk-yrityksen voivat ilmoittautua mukaan

Yrityksen kasvubuustaaja -koulutuksen keskiössä ovat mielenkiintoiset ja haasteelliset yritysten toimeksiannot kasvun ja kehittämisen tueksi. Etsinnässä on nyt kehittämis- ja kasvunnälkäisiä yrityksiä mukaan yhteistyöhön. Kehittämishaasteet voivat olla pieniä toimeksiantoja tai suuria kauaskantoisia kehittämistehtäviä.

Tarjolla on laaja kattaus mielenkiintoisia, uusia kasvun elementtejä

Työvoimakoulutukseen valitut opiskelijat tutustuvat asiantuntijoiden kanssa esim. seuraaviin kasvun elementteihin: sähköinen liiketoiminta ja verkkokauppa, IPR, digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnassa, Big Datan hyödyntäminen, Internet of Things, tuotekehitys, tuotteistaminen, palvelumuotoilu, brändäys ja markkinoilla erottuminen, alustatalous, sivuvirroista liiketoimintaa, uudet rahoitusmuodot, eri toimialojen leikkaus-pintojen liiketoimintamahdollisuudet, kansainvälistyminen, joukkoistaminen, kokeilukulttuuri, cleantech, kyberturvallisuus sekä maakuntauudistuksen kautta avautuvat uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Kaikki opiskelijat pätevöityvät näissä teemoissa, mutta kukin erikoistuu 2-3 teemaan oman kiinnostuksensa mukaan 10 kuukautta kestävän työvoimakoulutuksen aikana. Koulutuksen jälkeen opiskelijat osaavat tuotteistaa omaa osaamistaan ja ansaintamahdollisuuksiaan.

Tämä työvoimakoulutus toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella.

 

Lisätietoja
Kouluttaja Tamora Oy, jaana.utti(at)tamora.fi, puh. 0400 574 451

Yrityksen kasvubuustaaja -koulutuksesta:
projektipäällikkö Eija Raatikainen, Keski-Suomen ELY-keskus,
eija.raatikainen(at)ely-keskus.fi tai puh. 0295 024 985.

Haussa oleva työvoimakoulutus, Yrityksen kasvubuustaaja (nro 671599)
http://www.mol.fi/koulutushaku/kurssitiedotus/haku/


Regional information