Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Förnybara energikällor utgör redan 35 % av slutförbrukningen av energi

De förnybara energikällornas andel av slutförbrukningen av energi steg i fjol redan till 35 % enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen. Det mål för förnybar energi som EU har satt upp för Finland fram till år 2020 är 38 procent.

Träenergins andel av den förnybara energin är fortfarande 80 procent. Även i fortsättningen kommer största delen av ökningen att komma från träbiomassor. För att kravet ska uppfyllas krävs också satsningar på andra energikällor. Marknaden för sol- och vindkraftsenergi är den som kommer att växa snabbast i framtiden, bedömde branschchef Markku Alm från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Han har sammanställt den branschrapport om förnybar energi som offentliggjordes i Helsingfors den 29 november.

Läs mera från arbets- och näringsministeriets och ELY-centralens meddelande 29.11.2013 (tem.fi)


Regional information