Navigeringsmeny

Regional information

Uusin voimin kohti hiilineutraalia Etelä-Savoa (Etelä-Savo)

Etelä-Savo vastaa hallitusohjelman ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen liittyviin haasteisiin perustamalla maakunnallisen Etelä-Savon ilmastoryhmän.

Ilmastoryhmä jatkaa elokuussa 2020 päättyvän EU:n aluekehitysrahaston (EAKR) -rahoittaman hiilineutraali Etelä-Savo -hankkeen työtä ja jalkauttaa osaltaan sen tuloksia käytäntöön. Hiilineutraali Etelä-Savo -hankkeessa etsittiin ja vertailtiin kustannuksiltaan tehokkaimpia vaihtoehtoja energiasektorilla sekä metsien kasvihuonepäästöjen hillinnässä.

Ilmastoryhmän työ alkaa toukokuussa

Etelä-Savon ilmastoryhmän perustamiskokous järjestetään maanantaina 4.5.2020 klo 12-16 etäwebinaarina. Ilmastoryhmään on kutsuttu Etelä-Savon kuntien, yritysten, alueviranomaisten ja elinkeinoelämän edustajia ja järjestöjä.

Kokouksen avaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Lisäksi webinaarissa puhuvat johtaja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta, tutkimusprofessori Raisa Mäkipää LUKEsta sekä Etelä-Savon nuorisovaltuuston ilmastotiimi.

Maakuntahallitus asettaa Etelä-Savon ilmastoryhmän virallisesti kokouksessaan 18.5.2020.

Ilmastoryhmän tavoitteena on mm.:

  • edistää ja toteuttaa hallitusohjelman, eri ministeriöiden ilmasto-ohjelmien ja ilmastolain tavoitteita ja toimeenpanoa Etelä-Savon maakunnassa
  • edistää hallitusohjelman tavoitetta, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen
  • tukea eri toimialojen, liikenteen, energiasektorin, metsien sekä maankäyttösektorin hiilineutraalisuustavoitteita
  • edistää alueellista yhteistyötä, tietoisuutta, verkostoitumista ja osallisuutta ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa
  • tukea yritysten, kuntien ja kansalaisten omaehtoisia ilmastotoimia

Linkit:

Lisätietoja:                                

Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 153

Yksikön päällikkö Marjukka Kilpeläinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 187

Ympäristönsuojelun asiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskuksen ilmastotyön koordinaattori Jaana Leppänen p. 0295 036 392

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)