Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Beredningen av Nylandsprogrammet följer tidtabellen (ELY-centralen i Nyland)

Beredningen av Nylands förbunds och Nylands ELY-centrals Nylandsprogram har redan kommit så långt att man så småningom kan urskilja de teman som kommer att styra verksamheten.

- De egentliga valen har emellertid inte gjorts ännu, säger Eero Venäläinen, programansvarig vid Nylands förbund, och Vesa Lipponen, som sköter ärendet vid ELY-centralen i Nyland.

Som bäst utarbetas ett nytt slags landskapsprogram för Nyland för åren 2014 – 2017. Avsikten med Nylandsprogrammet är att förtydliga planeringen på landskapsnivå och för första gången sammanföra landskapsplanen, landskapsprogrammet och genomförandeplanen i samma pärmar. Det är också första gången som man eftersträvar ett vardagligare språk i programmet. Programmet sammanför alla centrala aktörer i regionen och olika områden behandlas jämlikt vid utarbetandet av programmet.

Nylandsprogrammet bereds utifrån regionens aktuella strategier, EU:s mål och program samt fjolårets scenarioarbete. Vilka teman som ska genomsyra verksamheten övervägs i Nylands förbunds och ELY-centralens gemensamma temagrupper. Även medborgarnas idéer är önskvärda: På Uusimaa-areena bloggar experter och vem som helst kan kommentera innehållet.

- Programutkastet skickas på remiss till kommunerna och andra centrala aktörer i början av oktober. I det skedet förvandlas dialogen till en remissdiskussion. Kommentarerna beaktas i mån av möjlighet, särskilt om det uppstår livlig diskussion om något tema, säger Venäläinen och uppmuntrar till att delta i diskussionen.

Nylandsprogrammet godkänns slutgiltigt av landskapsfullmäktige.


Genomslagskraft är ett måste

De teman som valts ut för strukturfondernas finansiering är tillväxtmöjligheter, fungerande vardag och hållbar naturekonomi. Vilka ämnen inom temana kommer månne att förverkligas? Lipponen tror att av de ämnen som hittills utvecklats kommer åtminstone koldioxidsnål ekonomi att tas med.

- Vi vill inte ha ett allmänt program där allt är möjligt. Och programmet ska inte heller försöka rädda hela världen. Vi tar med sådana funktioner som har genomslagskraft och som annars inte skulle gå framåt.

Projekten kan enligt Lipponen få större genomslagskraft, om man samlar "projektfamiljer" kring temana. Då kan olika finansieringskällors möjligheter kombineras till en större helhet.

 

Nylandsprogrammet bereds tillsammans med centrala intressentgrupper i regionen, såsom kommunerna, utvecklingsbolagen, universiteten, yrkeshögskolorna och företag. På bilden Vesa Lipponen (till vänster) och Eero Venäläinen.

 

 

 

Text och bild: Memmi Ojantola


Regional information