Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Uusia luonnonsuojelualueita Hattelmalanharjun ja -järven alueelle (Kanta-Häme)

Hämeen ELY-keskus on perustanut luonnonsuojelualueet Hattelmalanharjun etelänpuoleisille rinteille ja Hattelmalanjärven vielä rauhoittamattomalle alueelle. Nyt perustettujen luonnonsuojelualueiden pinta-ala on noin 22,5 ha. Luonnonsuojelualueet perustettiin maanomistajien pyynnöstä ja he jäivät edelleen alueen omistajiksi. Näiden päätösten jälkeen Hattelmalanharju ja -järvi ovat käytännössä kokonaan rauhoitettu luonnonsuojelualueena.

Hattelmalanharju on kokonaisuudessaan lehtoa ja siellä kasvaa runsaasti mm. pähkinäpensasta. Alarinteen kuuset ovat poikkeuksellisen suuria. Hattelmalanjärvi on rauhoitettu ensitilassa lintuvesikohteena ja siellä onkin suoritettu lintuvesien kunnostustöitä edellisen talven aikana.

Molemmilla alueilla sallitaan jokamiehen oikeudella tapahtuva liikkuminen, esim. marjojen kerääminen ja sienestys, myös luonnonsuojelualueen perustamisen jälkeen. Vakiintuneiden luonnonsuojelualueille määrättävien rajoituksien lisäksi Hattelmalanharjun alueella on rauhoituspäätöksessä erikseen kielletty suunnistuskilpailut ja maastopyöräily, koska ne aiheuttavat välittömästi maaston kulumista jyrkässä rinteessä ja vahinkoa lehtokasvillisuudelle.

Jatkossa lähivuosien tavoitteena on saada harjun alueelle hoito- ja käyttösuunnitelma ja sen myötä alue aktiivisen hoidon piiriin. Tavoiteltava olotila lienee melko lähellä samankaltainen kuin harjun kaupungin puoleisella rinteellä tällä hetkellä on eli pähkinäpensaan ja muun lehtokasvillisuuden elinolojen parantaminen sekä näkymien avaaminen Hattelmalanharjulta Hattelmalanjärvelle päin.

 

Lisätietoja:

Petri Pohjonen, ympäristösuunnittelija, metsätalousinsinööri, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 217

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Regional information