Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Uusia kalastusrajoituksia Rantasalmen Haapaselälle - Osakaskunnat hyväksyivät kalastusrajoitussopimuksia saimaannorpan suojelemiseksi (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)

Joroisten Haapaselälle syntyi keväällä saimaannorpan kuutti pitkän tauon jälkeen. Haapaselän sekä Pohjois-Haukiveden osakaskunnat tekivät nopealla aikataululla kalastusrajoituspäätöksiä, joilla turvataan kuutin elossa säilymistä.

Verkkokalastuskieltoa lukuun ottamatta muikkuverkkoja on voimassa 30.6.2019 saakka ja ympärivuotisesti on kielletty norpalle vaaralliset pyydykset, kuten riimuverkot ja vahvalankaiset verkot. Katiskojen ja mertojen nielut eivät saa levitä yli 15 cm leveäksi, kalastusrajoitukset ovat voimassa 31.12.2020 saakka.

Osakaskuntien sopimusalueista maksetaan korvausta vuosittain 1,7 euroa hehtaarilta. Kalastusrajoitukset perustuvat Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja osakaskuntien välisiin sopimuksiin sekä valtioneuvoston asetukseen niillä alueilla, joilla ei ole sopimusta. Rantasalmen Haapaselkä ei ole valtioneuvoston asetusaluetta, joten siellä suojelutavoitteeseen pyritään osakaskuntien vapaaehtoisilla sopimuksilla.

- Haapaselän osakaskunnan kokouspäätös syntyi äänestyksen jälkeen ja Pohjois-Haukiveden osakaskunnan päätös yksimielisesti. Vesialueen omistajat suhtautuivat asiaan ilman suuria tunteita ja keskustelu oli asiallista, kiittelee kalastusbiologi Teemu Hentinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Sopimusalueen kattavuus edistää vapaaehtoisuuteen perustuvaa kalastuksen ja suojelun yhteensovittamista tulevaisuudessa. Tieto kuutin syntymästä saatiin vasta huhtikuun loppupuolella. Kalastusrajoituksen asettaminen ja sopimuksen tekeminen edellyttivät osakaskuntien ylimääräisen kokouksen päätöstä.

Liitteet

Lisätietoja:

Kalastusbiologi Teemu Hentinen, p. 0295 024 037, teemu.hentinen(at)ely-keskus.fi


Regional information