Navigeringsmeny

Regional information

Uusia älykkäitä ratkaisuja Satakunnan maaseudun kehittämiseen (Satakunta)

Satakunnan ELY-keskus myönsi vuonna 2019 maaseuturahaston tukea 16 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin yritysten ja maatilojen investointeihin sekä maaseudun elinkeinojen ja yhteisöjen kehittämiseen. Maaseuturahaston tukia myönnetään vielä tänä vuonna 2020. Alkuvuoden haussa ELY-keskus tavoittelee uusia älykkäitä ratkaisuja Satakunnan maaseudun kehittämiseen.

Vuonna 2020 myönnetään rahoitusta maaseudun älykkäille ratkaisuille

Maaseuturahaston ohjelmakauden viimeinen rahoitusvuosi on käynnistynyt. Satakunnan ELY-keskuksessa odotetaan tämän vuoden hakujaksoille kohdistuvan vilkasta kiinnostusta, sillä uuden ohjelmakauden käynnistymisessä tulee olemaan viivettä, toteaa maaseudun kehittämisen asiantuntija Salme Pihlajamaa Satakunnan ELY-keskuksesta.

Maaliskuussa päättyvän hakujakson teemana on Satakunnan Älykäs maaseutu - siltana tulevaan. Maaseudun kehittämiseen suunnatulla hankehaulla tavoitellaan Satakunnan maaseudun kehittämiseen uudenlaisia älykkäitä ratkaisuja. Älykäs maaseutu on paljon enemmän kuin digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Älykkäillä ratkaisuilla tavoitellaan toiminnan uudistamista ottamalla käyttöön uudenlaisia menetelmiä, yhdistämällä toimijoiden osaamista, soveltamalla muualla kokeiltua ja kehittämällä uusia Satakunnan olosuhteisiin soveltuvia ratkaisuja.

- Tavoitteena on hankkia sellaisia resursseja ja taitoja, joiden varassa tulevaisuutta on mahdollisuus rakentaa. Mahdollisissa toimenpiteissä ovat mukana esimerkiksi ruokaketjun, kiertotalouden, monipuolisen yrittäjyyden ja maaseudun imagon kehittäminen, Pihlajamaa kuvailee.

Vuonna 2019 maaseuturahastosta myönnetyt tuet

Yritystukia myönnettiin suoraan ELY-keskuksesta 58 yritykselle investointeihin yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Investointeja tehtiin muun muassa kierrätykseen perustuvan liiketoiminnan laajentamiseksi. Leader-ryhmien kautta tuettiin puolestaan 33 mikroyritystä yhteensä 300 000 eurolla.

Yritysinvestointien lisäksi tuettiin alueen toimijoiden osaamisen ja tiedon lisäämistä. ELY-keskus myönsi hanketukea 15 kehittämishankkeelle yhteensä 2,1 miljoonaa euroa. Tuen myötävaikutuksella kehitetään ruokaketjua ja maaseudulla toimivien eri alojen yritystoimintaa.

Käytännössä tuen avulla lisätään mm. yrttien ja kotimaisten valkuaiskasvien, kuten härkäpavun, lupiinin ja herneen tuotantoa. Lisäksi kehitetään bioturvallisuutta, metsien tuottavuutta, tuoremarjan viljelyä ja panostetaan eri alojen yritysten kilpailukyvyn lisäämiseen. Rahoitusta kohdistettiin myös matkailun kehittämiseen koko Satakunnassa ja Pohjois-Satakunnan Geopark -kokonaisuuden luomiseen.

Maaseuturahastosta myönnettyjen tukien kokonaistavoitteena on Satakunnan elinkeinojen kehittäminen ja elinvoimaisuuden lisääminen. ELY-keskuksen myöntämien tukien lisäksi maaseuturahaston tukea myönnettiin Satakunnan Leader-ryhmien kautta 195 hankkeeseen, jotka kohdistuvat erityisesti yhteisöjen kehittämiseen, elinvoimaisuuteen ja alueen hyvinvointiin. Tuen määrä Leader-hankkeissa oli lähes 2 miljoonaa euroa.

Maatalouteen tehtiin investointeja

Vuonna 2019 Satakunnan ELY-keskus myönsi maatalouden rakennetukia 127 investointiin. Avustuksena myönnettiin noin 6,74 miljoonaa euroa ja korkotukilainana 8,01 miljoonaa euroa. Tuettujen investointien kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 19,09 miljoonaa euroa. Tuet kohdistuivat erityisesti lihakarja- ja siipikarjatilojen sekä maidon tuotantotilojen investointeihin. Nuoren viljelijän aloitustukia myönnettiin vuonna 2019 yhteensä 13 tilanpidon aloittamiseen, avustuksena 347 055 euroa ja korkotukilainana 2 117 561 euroa.

Lisätietoja:

Maaseutuohjelma, hanke- ja yritystuet:

Maatilainvestoinnit:

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)